HỦ TIẾU MÌ 75 NĂM

0
532

Bữa là tiệm phở trên 70 năm giờ là tiệm hủ tíu mì cá cật 75 năm Phát Mập nha mọi người. Điểm đặc biệt ở đây là chén nước chấm với 4,5 cục tốp mỡ thần thánh cắn cái là đứng hình vài giây 🤣. Nước lèo ngọt thanh và thơm, thịt cũng khá nhiều, giá ổn áp 40k.

HỦ TIẾU MÌ 75 NĂM Bữa là tiệm phở trên 70 năm giờ là tiệm hủ tíu mì cá cật 75 năm Phát Mập nha mọi người. Điểm đặc biệt ở đây là chén nước chấm với 4,5 cục tốp mỡ thần thánh cắn cái là đứng hình vài giây 🤣. Nước lèo ngọt thanh và thơm, thịt cũng khá nhiều, giá ổn áp 40k. Muốn ăn phải đứng xếp hàng chờ tầm 15ph mới có bàn ngồi ăn là bình thường nha 😹. Và dậy trễ cũng sẽ k ăn được nè 📍hủ tíu mì Phát Mập, 108 calmette quận 1.
HỦ TIẾU MÌ 75 NĂM Bữa là tiệm phở trên 70 năm giờ là tiệm hủ tíu mì cá cật 75 năm Phát Mập nha mọi người.

Muốn ăn phải đứng xếp hàng chờ tầm 15ph mới có bàn ngồi ăn là bình thường nha 😹. Và dậy trễ cũng sẽ k ăn được nè

📍hủ tíu mì Phát Mập, 108 calmette quận 1.

Leave a Reply